Amicitia, Kancelaria Prawna

POMOC PRAWNA
ŚWIADCZONA W RAMACH WSPÓŁPRACY

  • Udzielanie porad prawnych, sporządzanie opinii oraz wyjaśnień w zakresie stosowania prawa.
  • Przygotowywanie i opiniowanie umów, projektów oraz innych dokumentów prawnych.
  • Przygotowywanie informacji o nowych przepisach prawnych bądź o zmianach legislacyjnych w przepisach prawa dotyczących działalności gospodarczej prowadzonej przez Klienta.
  • Kompleksowa obsługa wierzytelności
  • Uczestniczenie w prowadzonych przez Klienta negocjacjach
  • Występowanie w charakterze pełnomocnika w postępowaniu przed wszystkimi sądami oraz innymi organami orzekającymi i urzędami.