Amicitia, Kancelaria Prawna

PRAWO AUTORSKIE
ORAZ PRAWO KONKURENCJI

  • Sporządzanie opinii prawnych i ekspertyz z zakresu prawa autorskiego oraz prawa konkurencji.
  • Udzielanie pomocy w uzyskaniu praw ochronnych na wzory użytkowe i znaki towarowe, praw z rejestracji wzoru przemysłowego i oznaczenia geograficznego.
  • Pomoc prawną w ochronie znaków towarowych i patentów.
  • Pomoc prawną w sprawach dotyczących naśladownictwa produktów oraz ochrony produktów markowych.
  • Reprezentacja klienta w sporach sądowych w związku z praktykami nieuczciwej konkurencji.