Amicitia, Kancelaria Prawna

OBSŁUGA WIERZYTELNOŚCI

  • Efektywne prowadzenie windykacji na drodze mediacji, sądowej i egzekucyjnej.
  • Sporządzenie i skierowanie do sądu pozwu w trybie gwarantującym najszybsze i najtańsze uzyskanie tytułu wykonawczego.
  • Kompleksowe prowadzenie sprawy w trakcie procesu, aż do uzyskania prawomocnego tytułu egzekucyjnego.
  • Wystąpienie do Sądu o nadanie tytułowi egzekucyjnemu klauzuli wykonalności oraz skierowanie sprawy do egzekucji komorniczej.
  • Wspomaganie egzekucji komorniczej poprzez przekazywanie komornikowi uzyskanych informacji o potencjalnych przedmiotach egzekucji.