Amicitia, Kancelaria Prawna

LOSS PREVENTION

  • Projektujemy i poprawiamy: procedury produkcyjne, logistyczne, procedury obrotu materiałów i surowców, reklamacji etc.
  • Projektujemy i kupujemy na rzecz klientów zabezpieczenia mechaniczne, systemy elektroniczne, elementy architektoniczne, ochronę fizyczną. Pilnujemy w umowach bezpieczeństwa klienta aby uniknąć sytuacji kiedy mimo posiadanej ochrony I ubezpieczenia Wykonawcy w przypadku powstania straty klient nie otrzymuje odszkodowania.
  • Badamy uczciwość pracowników oraz historię zatrudnienia kandydatów na kluczowe stanowiska.
  • Wprowadzamy systemy motywacyjne i szkolimy pracowników w zakresie ograniczania strat. Uświadamiamy istotę wspólnej odpowiedzialności za wynik firmy.
  • Projektujemy systemy zapobiegania wypływów informacji wrażliwych: handlowych, technologicznych, niejawnych.