Amicitia, Kancelaria Prawna

PRAWO PRACY

  • Doradztwo w zakresie stosunku pracy.
  • Sporządzanie i opiniowanie umów o pracę, kontraktów menedżerskich, umów o zakazie konkurencji i innych aktów związanych ze stosunkiem pracy.
  • Tworzenie regulaminów w tym regulaminu pracy, wynagradzania, Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych, oraz innych aktów prawa pracy.
  • Zastępstwo procesowe przed sądami pracy i ubezpieczeń społecznych.